לק”י

I did, broke my arm by slipping on slippery paving stones, and decided that it should not happen so easily anymore to anybody, therefore I founded the group “Stop Pedestrian Hazards in Israel” shpil@yahoogroups.com

Eliahu Gal-Or – 054-9059329

(Reenactment of Eliahu Gal-Or’s fall where it happened)

Help us Stop Pedestrian Hazards in Israel!

If it ever happened to you, or to someone you know, please tell me the story, and sign my petition to change the paving stones in the Mahane Yehuda Shuk to safer ones (they exist, and City Hall stocks them); since my daughter Miriam hurt her back six months ago and asked for the change, nothing has been done until my turn has came to lose precious productive time and replace it with horrible pain and loss of income. Besides an individual lawsuit for damages, I intend to bring in a Class Action suit to force City Hall to make the Shuk, and the Holy City in general, safer for pedestrians.

Eliahu Gal-Or after the fall Present Paving Stones at left,

safer Anti-Slip stones at right

Please tell your story now, photos welcome:

producer@jerusat.tv. 054-9059329

לק”י

האים נפלתה אי פעם בשוק מחנה יהודה?

אני נפלתי, שברתי את היד שלי על ידי כך שהתחלקתי על המרצפות החלקלקות, ואני החלטתי שזה לא יקרה בקלות יותר, ולכן יסדתי את : “עצור את הסיכונים להולכי הרגל בישראל”

“Stop Pedestrian Hazards in Israel” shpil@yahoogroups.com

( שחזור הנפילה במקום המקרה על ידי אליהו גל- אור.)

עיזרו לנו למנוע סיכונים עבור הולכי רגל בישראל!

אים זה אי פעם קרה לך, או למכר, אנא ספר לי את הסיפור, ותחתום על העצומה שלי להחליף את המרצפות בשוק מחנה יהודה למרצפות יותר בתיחותיות (הן קימות, והן במחסן העיריה) : מאחר שביתי מרים פצעה את גבה לפני שישה חודשים וביקשה את השינוי, דבר לא נעשה עד שהגיע תורי לאבד זמן יקר ולהחליף את אותו זמן בכאבים והפסד של הכנסה. הנני מתכוון, ביחד לתביעת פצוים עצמית, להגיש תביעה יצוגית על מנת להכריח עירית ירושלים ליזם כשוק מהנה יהודה בפרט, ובעיר הקודש בכלל, סביבה יותר בטוחה להולכי רגל.

אליהו גל – אור אחרי נפילתו בשוק מרצפות החלקלקות בשוק שמאולה בתמונה, מרצפות בטיחות ימינה

נא סיפרו סיפורכם, תמונות לווי תתקבלנה בברכה:

producer@jerusat.tv 054-9059329

Advertisements